Uspješan brak je..

I just wanted to share some tips and tricks I’ve learned in past 20 years with my wife. I hope you’ll like it and find some good ones for you.
Htio bih podijeliti sa vama neke savjete koje sam ja naučio u 20 godina veze sa mojom ženom. Nadam se da će vam se svidjeti te da će te naći pokoji dobar za vas.

1. Choose to love each other even in those moments when you struggle to like each other. Love is a commitment, not just a feeling.
Izaberite da se volite čak i u onim trenucima kada se borite da volite jedno drugo. Ljubav je predanost, a ne samo osjećaj
2. Always answer the phone when your husband/wife is calling and when possible, try to keep your phone off when you’re together with your spouse.
Uvijek se javite na telefon kada te zove muž/žena ako je moguće, pokušaj imati ugašen telefon kada si sa svojim bračnim partnerom
3. Make time together a priority. Budget for a consistent date night. Time is the “currency of relationships” so consistently invest time into your marriage. There are no shortcuts. Building a strong marriage takes time.
Neka zajedničko vrijeme bude prioritet
4. Your friends will impact your marriage, so choose your friends wisely. Surround yourself with friends who will strengthen your marriage and remove yourself from people who may tempt you to compromise your character.
Vaši prijatelji će utjecati na vaš brak, zato birajte prijatelje pametno
5. Make laughter the soundtrack of your marriage. Share moments of joy, and even in the hard times, find reasons to laugh.
Neka smijeh bude glazba vašeg braka.
6. In every argument, remember that there won’t be a “winner” and a “loser.” You are partners in everything so you’ll either win together or lose together. Work together to find a solution.
U svakoj svađi zapamti da nema pobjednika i gubitnika.

7. Remember that a strong marriage rarely has two strong people at the same time. It’s usually a husband and wife taking turns being strong for each other in the moments when the other feels weak.
Zapamti da jak brak rijetko ima dvoje jakih ljudi u isto vrijeme.

8. Prioritize what happens in the bedroom. It takes more than sex to build a strong marriage, but it’s nearly impossible to build a strong marriage without it!
Za uspješan brak potrebno je mnogo više od sex-a, no skoro je nemoguće izgraditi uspješan brak bez njega.

9. Remember that marriage isn’t 50-50, divorce is 50-50. Marriage has to be 100-100. It’s not splitting everything in half, but both partners giving everything they’ve got!
Brak nije 50-50, rastava je 50-50. Brak treba da bude 100-100. Nije bit dijeljenja svega na pola nego davanja sebe 100 posto u svemu.

10. Give your best to each other, not your leftovers after you’ve given your best to everyone else.
Dajte najboljeg sebe jedno drugome, a ne ostatke sebe nakon što si se već dao drugima.

11. Speak lovingly and respectfully to each other. Your words matter, but the tone of those words matters too. The tone of your words can set the tone for your entire marriage.
Razgovarajte međusobno s ljubavlju i poštovanjem. Vaše riječi su važne no i ton istih je jako važan. Ton vaših riječi će odrediti ton vašeg braka.

12. Don’t put your marriage on hold while you’re raising your kids or else you’ll end up with an empty nest and an empty marriage.

Nemojte stavljati brak sa strane dok odgajate djecu jer ćeš inače završiti sa praznim gnijezdom i praznim brakom.

13. Never keep secrets from each other. Secrecy is the enemy of intimacy.
Nikada nemojte imati tajne međusobno. Tajnovitost je neprijatelj intime.

14. Never lie to each other. Lies break trust and trust is the foundation of a strong marriage.
Nikada si ne lažite. Laži razbijaju povjerenje a povjerenje je temelj jakog braka.

15. When you’ve made a mistake, admit it and humbly seek forgiveness. You should be quick to say, “I was wrong. I’m sorry. Please forgive me.”
Kada pogriješiš, priznaj i potraži oprost.

16. When your husband/wife breaks your trust, give them your forgiveness instantly which will promote healing and create the opportunity for trust to be rebuilt. You should be quick to say, “I love you. I forgive you. Let’s move forward.”
Kada vaša voljena osoba slomi vaše povjerenje dajte mu/joj oprost brzo što će rezultirati ozdravljenjem vašeg braka i ponovnoj uspostavi povjerenja

17. Be patient with each other. Your spouse is always more important that your schedule.
Budite strpljivi jedno s drugim.

18. Be your spouse’s biggest encourager, not his/her biggest critic. Be the one who wipes away their tears, not the one who causes them.
Budite svojoj voljenoj osobi najveći hrabritelj a ne najveći kritičar. Budite onaj koji briše suze a ne onaj koji ih stvara.

19. Never talk badly about your spouse to other people or vent about them online. Protect your spouse at all times and in all places.
Nikada ne pričaj loše o svome partneru drugima

20. Always wear your wedding ring. It will remind you that you’re always connected to your spouse and it will remind the rest of the world that you’re off limits!
Uvijek nosi svoj vjenčani prsten. Uvijek će te podsjetiti na tvog partnera i podsjetit će svijet na vas dvoje.

21. Make your faith a priority. Pray with each other and for each other. Every marriage is stronger with God in the middle of it.
Neka vam vjera bude prioritet. Molite zajedno kojem god Bogu pripadate jer ON će vam dati snage za jak brak

22. Instead of nagging about your spouse, try bragging about your spouse! Focus on what they’re doing right instead of always pointing out what they’re doing wrong.
Umjesto da se tužiš na svog partnera, probaj se hvaliti njime.

23. When you’re facing struggles, don’t blame each other. Instead, work together with mutual respect to find solutions.
Kada imate teškoće, ne krivite jedno drugo. Umjesto toga probajte zajedno pronaći rješenje

Uspješan brak, savjeti za uspješan brak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *